Janne Gröning Photography

Östersjön, Skärgårdshavet och Finska viken

Östersjön, Skärgårdshavet och Finska viken mår sämre dag för dag. M/S Aranda har redan i 40 år åkt runt på Östersjön och i vår skärgård, och undersökt vattenkvaliteten och havsbottnarna. Varje år har budskapet varit att vattnet och bottnarna är i sämre skick än året innan. Nu är det faktiskt hög tid att vi tar dessa saker på alvar, som händer i vår natur, och börjar göra någonting konkret innan det är för sent!

Ansvaret har vi människor, och förändringarna sker endast genom det vi människor gör, var och en av oss! Det är nog väldigt lätt att tänka, att det som jag gör eller låter bli att göra, det är som en droppe i havet, det har ingen betydelse. Vi är i alla fall över 5 miljoner människor i Finland i dag.

Om var och en av oss gör någonting som påverkar vår natur positivt, så kommer vi säkert att se resultat.   

Med samspel går det bäst!

Runt Östesjön bor det nästan 90 miljoner människor, och om alla dessa människor skulle göra någonting positivt för att rädda vår natur, så skulle det bli ännu bättre resultat - men hittils har vi tyvärr gjort mera sådana saker, som har varit till skada för naturen och vattnen.

Jag tror att det bästa sättet att ta vara vår natur, är att vi börjar leva ett ekologiskt liv i samspel med naturen. Ekologisk mångfald ger en hållbar utveckling, och ett grönt fotavtryck!

Vi borde lära oss att uppskatta och värdesätta vår natur, inte bara i pengar!

Vi borde lära oss att ta hand om vårt dyrbara naturarv, så att även våra barn och barnbarn kan njuta av Moder Jord frukter!

Vi borde lära oss att även uppskatta varandra.

 

 

Dr. Masaru Emoto

Dr. Masaru Emoto är en japansk vattenforskare och Doctor i alternativ medicin. Han har skrivit flera otroligt intressanta böcker om sina forskningsresultat av olika sorter av vatten. Hans böcker är översatta till 45 olika språk. Två av hans böcker finns översatta till svenska, "Vattnets dolda budskap" och "Vattnets sanna kraft". Dr. Emoto har under 20 års tid fotograferat vattenkristaller och med hjälp av sina bilder hittat en otroligt intressant värld, där vattenkristallerna berättar om vattnets egenskaper på ett otroligt, men ändå ett enkelt sätt.

En sak som vi vanligen inte kommer att tänka på, är att människan består till 95% av vatten då hon föds och som fullvuxen består hon till 70% av vatten. Djur och växter innehåller lika mycket vatten som människan.

Länk: www.masaru-emoto.net 

 Vid verklig nöd, lär även de tuffaste killarna be en bön. Kom ihåg Östersjön i din aftonbön!

 

Liten Vattenbön

Tack för havet som sträcker sig längre än ögat kan se.
Tack för vattnet som föder nytt liv.
Vi ber Dig välsigna och rena vattnet och haven på Jorden.
Vi ber Dig rena Östersjön.
Vi ber Dig lära oss att respektera vattnet, naturen och allt levande på Jorden.
Vi ber Dig lära oss om kärlek, tacksamhet och förlåtelse.

Tack!